Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. – Ch. Ortega I Gasetas.

Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra – tai gauti. – O. Vaildas.

Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį. – Mikelandželas.

Paimkite gyvenimą į savo rankas, ir kas atsitiks? Siaubingas dalykas: nėra ką kaltinti. – E. Jong.

Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. – H. D. Toro.

Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.

Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.

Gyvenimas pailgėja tiek, kiek sutaupai laiko. – F. Kolijeras.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita. – Dž. M. Beris.